Wat doet de BIZ-Coöperatie?

De BIZ Coöperatie:

 

  • organiseert events en inspiratiereizen;
  • beheert het digitale platform;
  • ontwikkelt BIZ-kennis over verschillende thema’s door leden, experts en onderwijsinstellingen;
  • agendeert relevante maand- of kwartaalthema’s en/of specifieke onderwerpen;
  • verbindt u met de juiste experts en leveranciers voor het opstarten en beheren van een BIZ;
  • vergroot de naamsbekendheid en de toepasbaarheid van de BIZ;
  • faciliteert en borgt de actieve bijdrage van de coöperatieleden bij het delen, verspreiden en ontwikkelen van kennis en uitwisselen van ervaringen.
  • plaatst actuele nieuwsfeiten en blogs op het online platform en voert de redactie op de digitale nieuwsbrief;
  • werft sponsoren, toeleveranciers en leden.

 

 

Zoals bij iedere coöperatie is er een aantal voorwaarden om goed te kunnen functioneren. Deze voorwaarden zijn dat er transparantie bestaat in de besluitvorming, er voldoende financiële middelen voor handen zijn en er een ‘veilige’ omgeving wordt gecreëerd.

 

Klik hier voor de algemene voorwaarden van de BIZ Coöperatie. (de link wordt op korte termijn actief)