Waarom een BIZ Coöperatie?

Wij stellen ondernemers, vastgoedeigenaren en/of (toekomstige) BIZ-en centraal.  U dus!

 

Wij geloven in een vruchtbare samenwerking met gelijkgestemden, gevoed door ervaringsdeskundigen zonder belangenverstrengeling.

 

Er is al een aanzienlijk aantal BIZ-en opgericht. De opgedane kennis en ervaring in deze BIZ-en wordt nog onvoldoende uitgedragen en geborgd. Een betere samenwerking tussen deze individuele initiatieven werkt inspirerend en leidt sneller tot succes. Met de oprichting van de coöperatie Bedrijveninvesteringszone.nl willen we deze samenwerking tot stand brengen.

 

Om te zorgen voor optimale transparantie bestaat de BIZ-coöperatie uit:

  • een ledencoöperatie – hiervan kunt u lid worden,
  • een uitvoeringscoöperatie – deze voert activiteiten uit in het belang van de ledencoöperatie en wordt door de leden hiervan aangestuurd.