Wie kan toetreden?

BIZ-en

Bedrijveninvesteringszone.nl richt zich vooral op bestaande BIZ-en en BIZ-en in oprichting. De BIZ-en kunnen actief zijn in winkelcentra, binnensteden, op een gemengd bedrijventerrein, logistiek-/distributieterrein of kantorenpark.

 

Parkmanagers, kwartiermakers, mobiliteitsfondsen en toeristische BIZ-en kunnen vanzelfsprekend ook lid worden.

 

Experts, toeleveranciers en sponsors

Naast coöperatie-leden kent het platform inhoudelijk deskundigen (‘experts’). De leden en de uitvoeringsorganisaties selecteren zelf deze experts o.b.v. aantoonbare ervaring en onafhankelijkheid in hun advisering. Elk lid van de BIZ kan experts aandragen en reviewen.

 

Het platform biedt ook ruimte aan leveranciers. Zij vertegenwoordigen de aanbodzijde en bieden producten en diensten aan de BIZ-en. Natuurlijk beschikken leveranciers ook over veel kennis en kunde, zij het met een mindere mate van onafhankelijkheid.

 

Sponsoren zijn partijen die geen directe zakelijke betrokkenheid hebben bij het platform, maar de werkzaamheden, doelstellingen vanuit beleids- of kennisoverwegingen ondersteunen middels een bijdrage aan de Bedrijveninvestingzone.nl.