Leefbaarheid

Een sociale omgeving die uitnodigt om buiten te lunchen met foodtrucks en gebiedshuiskamers, sportactiviteiten en ander zaken biedt, maakt de werkomgeving aantrekkelijk. Dit is van toegevoegde waarde voor voor werknemers in dit gebied, en ook voor bedrijven en vastgoedeigenaren.

Voorbeelden: Inverness (Schotland), Paddington (Londen)

Gebiedspromotie

De concurrentie tussen steden en regio’s draait om het aantrekken van de gewenste inwoners, bedrijven en bezoekers. Om die concurrentie aan te kunnen is er naast geld, ook een duidelijke richting nodig. Nu overheden zich steeds vaker terugtrekken bij de financiering van citymarketing of regiomarketing, ligt het initiatief steeds vaker bij u als ondernemer of vastgoedeigenaar.

 

Tot op heden zorgen citymarketing- en regiomarketingorganisaties voor marketing en promotie van bepaalde gebieden in ruil voor een financiële bijdrage van de deelnemende bedrijven en organisaties. Een groot nadeel is dat freeriders niet mee betalen, maar wel profiteren van de inspanningen van anderen.

 

Vanuit een BIZ kan een campagne worden gestart ter promotie van uw hele gebied. Een beter imago van uw gebied zal ook voordeel bieden aan alle bedrijven afzonderlijk in dat gebied.

 

De BIZ-wet biedt drie interessante voordelen:

 

  • ze is aanvullend op de inspanningen van de overheid,
  • ze is bottom-up: ondernemers hebben de lead en bepalen welke kant het uitgaat
  • er is geen ruimte meer voor freeriders: alle partijen betalen mee

 

De BIZ-wet biedt ook mogelijkheden om op toeristisch gebied een nieuwe vorm van gebiedssamenwerking te starten, de Toeristische BIZ (TBIZ).

 

In een BIZ in Washington lopen speciaal getrainde mensen rond in de drukste toeristische voetgangersgebieden die functioneren als vraagbaak. Zij gelden als ‘ogen en oren’ van de BIZ en weten precies wat er speelt binnen het gebied. Ook rapporteren ze over onderhoud dat gedaan moet worden en helpen hieraan mee.

 

 

 

Voorbeelden: Croyden, New West End, Times Square, Washington DC, Niagara Falls, Birmingham, West Hollywood.

Meer weten over de mogelijkheden van een TBIZ? Download de whitepaper over de Toeristische BIZ.

Bereikbaarheid

Met een BIZ kan uw gebied grote voordelen behalen rond issues als verkeer, vervoer en bereikbaarheid van uw locatie. Hierbij valt te denken aan het gezamenlijk inkopen van parkeerplaatsen en het inzetten van shuttlebussen tussen het station en het bedrijventerrein. Een BIZ kan duurzame mobiliteit stimuleren door het fietsgebruik te simuleren, gezamenlijk deelmobiliteit of extra openbaar vervoer in te kopen.

 

Voorbeelden: Cursus fietsonderhoud, Slim parkeren, Extra openbaar vervoer, Extra ruimte op straat.

Herontwikkeling

Als projectontwikkelaar stelt u zichzelf de taak om in het kader van een nieuwe vastgoedontwikkeling de lokale werkgelegenheid in uw gebied te stimuleren. Met nieuwe concepten, social contracts met ondernemers, het Business Improvement District, kunst en cultuurprojecten en vele andere lokale partijen stoomt u samen de “oude” economie klaar voor de nieuwe ontwikkeling en creëert u nieuwe functies om de omgeving van de ontwikkeling te upgraden. De BIZ is een goed hulpmiddel om deze lokale, sociale projecten op te starten.

 

Een fantastisch voorbeeld hiervan is PopBrixton. Alleen zien is geloven!

In Canada bijvoorbeeld zijn er veel BIZ-en met een speciaal programma voor daklozen, preventie van criminaliteit en het bevorderen van lokale bedrijfjes. Voorbeelden: Vancouver, Toronto.

 

Overige voorbeelden: Washington DC, Los Angeles.

Verblijfsruimte

Doorgaand autoverkeer of volle terrassen? Voor de retail en de vastgoedeigenaren op de onderstaande afbeeldingen gelden forse omzet- en huurstijgingen. Voorbeeld hieronder: Times Square.