Waarom een BIZ?

De thema’s “Heel, schoon, veilig en duurzaam” vormen vaak het startpunt voor ondernemers om gezamenlijk na te denken over het meer collectief gaan organiseren van een gebied. Het verbeteren van de kwaliteit van de omgeving staat daarbij centraal. Dit geldt niet alleen voor de ondernemers als gebruiker, maar ook voor de vastgoedeigenaren. Met een verschillend belang streven beide partijen naar een leefbaar, saamhorig en kwalitatief hoogwaardig gebied.

 

Sinds 1 januari 2015 is de Wet op de Bedrijveninvesteringszone in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te richten op uw bedrijventerrein of winkelgebied. De BIZ is een zeer effectief middel waarmee ondernemers en vastgoedeigenaren in staat zijn te investeren in het publieke domein in hun eigen omgeving. De wet is een ‘bottom-up’ wet die ondernemers en vastgoedeigenaren zelf kunnen inzetten.  Een gemeente kan stimuleren en faciliteren, maar is nooit initiatiefnemer voor een BIZ.

 

Dit zijn goede redenen om een BIZ op te richten:

 

  • meer draagvlak en structuur voor het uitvoeren van gezamenlijke doelstellingen;
  • meer draagvlak en zekerheid voor een langere periode (4/5 jaar);
  • Einde aan freeriders (deelnemers verplicht tot betalen BIZ-bijdrage);
  • Meer inkomsten dan bij gemiddelde ondernemersvereniging;
  • Meer betrokkenheid bij het gebied;
  • Op termijn waardestijging vastgoed;
  • Creërt gezamenlijk imago via gebiedsmarketing;
  • Eigen inkoop van diensten en bepalen van service(niveau);
  • Publiek private samenwerking sluit aan bij de trend van terugtrekkende overheid.